Doelstellingen

Het hoofddoel van de Stichting In Herstel met Lef is het verminderen van het stigma dat rust op verslaving. Daarbij richten wij ons op een breed terrein, van kennisvermeerdering en voorlichting op het gebied van verslaving en eetstoornissen, en de wetenschappelijke aspecten ervan. Wij helpen mensen met een verslaving en/of eetstoornis in herstel en stimuleren hen in herstel te blijven.


Doelstellingen:

  • Het bestrijden van het stigma dat rust op verslaving en eetstoornissen
  • Het bestrijden van verslaving (alcohol, drugs, medicijnen, gamen, gokken, seks en tabak) en eetstoornissen
  • Het ondersteunen en uitvoeren van projecten, die zich evidence based bezighouden met preventie (en vroegsignalering)
  • Re-integratie, ondersteuning bieden bij werk, studie, huisvesting, schuldsanering en juridisch advies 
  • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar verslaving en eetstoornissen
      

 
Reageer reacties (0)
LEES MEER...