Bestuur

Het bestuur van de Stichting in Herstel met Lef bestaat uit de volgende personen:

  • Mevrouw J.W.C.A. Bastiaans (voorzitter)
  • De heer H. A. Scheepens  (penningmeester)
  • Mevrouw J.M.C. Hancock-Romme (secretaris)


De bestuursleden ontvangen geen beloning, vacatiegeld en geen vaste onkostenvergoeding. Vooraf door het bestuur goedgekeurde kosten, gemaakt ten behoeve van de stichting, krijgen bestuursleden middels een met bon of factuur onderbouwde declaratie vergoed.

Het fiscaal nummer van de Stichting In herstel met Lef is is: NL 861258319B01

Het vermogen van de Stichting zal gevormd worden uit subsidies, schenkingen, legaten of erfenissen van particulieren of instellingen alsmede uit andere verkrijgingen en baten.
De Stichting verwacht giften van particulieren en ondernemingen door de werving van fondsen door het bestuur, door medewerkers en vrijwilligers die door het bestuur worden aangewezen.

De activiteiten die de Stichting de komende periode zal realiseren, zijn er allen op gericht om de doelstellingen van de Stichting te behalen.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...