Nederland telt ruim 1.7 miljoen mensen met een verslaving (alcohol, drugs, medicijnen, gokken, gamen, seks). De gevolgen hiervan zijn gigantisch. Op zowel sociaal, maatschappelijk en economisch vlak (ziekteverzuim, ziektekosten, overlast, geweld, verwervingscriminaliteit, verkeersongevallen, uitkeringen, enz.). De kosten voor verslaving bedragen in Nederland meer dan acht miljard per jaar.

Lees hier het artikel: Wat kost iemand met een verslaving?

Ruim 3.2 miljoen mensen hebben een tabaksverslaving.

In Nederland hebben bijna 200.000 mensen een eetstoornis. Eetstoornissen (anorexia, boulimia en Binge Eating Disorder) zijn de meest dodelijke hersenaandoeningen. 15 procent van alle Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft obesitas (ernstig overgewicht). Zij hebben een body mass index > 30.0.

Stigmatisering is een maatschappelijk probleem in Nederland. De gevolgen van stigma zijn desastreus: angst, laag zelfbeeld, depressie hopeloosheid en het vermijden van professionele hulp. En uiteindelijk suïcidaliteit. Het is een grote barrière voor herstel en deelname aan het gewone leven. Met alle gevolgen van dien. 

Lees hier een artikel over de gevolgen van stigma dat verscheen in Lef Magazine.

Vanuit deze doelstelling richt de Stichting In Herstel met Lef zich op een breed en zich nog steeds verbredend terrein van kennisvermeerdering en destigmatisering op het gebied van verslaving en eetstoornissen en de wetenschappelijke aspecten ervan. Zij doet dit in samenwerking met andere initiatiefnemers en professionals op deze terreinen.

 Infographic

LEES MEER...